muziekbestanden

Partituren om te printen (in PDF)
MIDI bestanden zijn bedoeld als oefenbestanden. Je kunt ze met een midiplayer (op PC/lLTP/tablet of Smartphone instellen – je partij kiezen en het tempo. De midiplayer moet wel bij je apparaat passen.
Wil je meer weten er komt een pagina met tips over MIDIbestanden gebruiken

titelPartituur
PDF
MIDI
tutti
MIDI
sopraan
MIDI
alt
MIDI
tenor
MIDI
bas
a hymn to the Virginorgineel
compact
hymn-tuttihymn-sopr1
hymn-sopr2
hymn-alt1
hymn-alt2
hymn-tenor1
hymn-tenor2
hymn-bas1
hymn-bas2
All bells in paradise (Rutter)All BellsAll Bells-tuttiAll Bells -soprAll Bells -altAll Bells -bas
Ave Maria BrucknerA Hymn to the Virgin (Britten)tuttisopr 1
sopr-2
alt1-1
alt2
tenor1-1
tenor2
bas1
bas2
Ave Maria VirgoAve Maria VirgoAve V. tuttiAve V-sopraanAve V-altAve V-tenorAve V -bas
Away in a mangerAway pdfAway tuttiAWAY- sopraanAWAY- ALTAWAY- TENORAWAY- BAS
Bogoroditse Dewo
Rachmaninov
Bogoroditse (Rachm.)Bogoroditse tuttiBogoroditse -sopr.Bogoroditse -altBogoroditse -tenorBogoroditse -bas
Coventry Carol (Shaw)Coventry Carol pdf-tutti-sopr-alt-tenorl-bas
Entre le boeufEntre le pdfEntre le tuti
Es ist ein RosEs Ist ein Ros (pdf)Es ist ein Ros -tuttiEs ist -sopr.)Es ist -altEs ist-tenorEs ist- bas
HodieHodie pdfHodie -tuttiHodie sopr1
Hodie-sopr2
Hodie -altHodie -tenorHodie
I saw three shipsI saw pdfUI saw three ships2
Northern lightNorth.L-pdf
North.L-tuttiNorth. L-sopraanNorth.L-alt1
North.L-alt2
North.L-tenor 1
North.L-tenor 2
North.L-bas
O magnum mysteriumO magnum nieuwO magnum -tuttiO magnum -sopr
O magnum -alt
O magnum -tenor
O magnum -bas
Once in a royal CityOnce in pdfOnce in tuti.
The truth from aboveThe Truth pdf
The Truth-Tutti\The Truth-sopr

The Truth-altThe Truth-tenor
>
The Truth-bas
Today the VirginToday the Virgin (Tavener)Today the V-tuttiToday the V-soprToday the V-altToday the V-tenorToday the Virgin (Tavener)-bas
God rest you
Nu zijt wellekome
Stille nacht