Er is plaats voor nieuwe leden

Na het Passieconcert is Alkmaar Vocaal gestart met de repetities voor het najaarsconcert over licht met de verwachting van Advent.

Het programma bestaat uit muziek van o.a. Byrd, Tallis, Tsjaikovski, Kodály, Da Victoria, Des Prez, Brahms en Bach.

Er is plaats voor nieuwe leden; wij zijn op zoek naar een bas en een tenor.

Van zangers wordt verwacht dat zij noten kunnen lezen of zelfstandig hun partij kunnen in studeren (bijvoorbeeld met midifiles).

Heb je belangstelling, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: alkmaarvocaal@gmail.com.

Wij repeteren op dinsdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk, Nassaulaan 43 in Alkmaar.

Passieconcert in Alkmaar-Oudorp

Op zondagmiddag 25 maart, Palmzondag, brengt Alkmaar Vocaal een Passieconcert met muziek van onder anderen De Victoria, Gesualdo, Palestrina en Vaughan Williams. Te horen zijn hun composities op de bijbelse klaagzang ‘O vos omnes’, in de vertaling van Vondel: O gij allen die voorbij gaat, Wendt uw blik en ziet: Is er een lijden gelijk mijn lijden? Wendt uw blik, al gij volkeren, En ziet mijn lijden.

Daarnaast zal van Rheinberger het vijfdelige ‘Passionsgesang’ uitgevoerd worden.

  Rheinberger                Vaughan                                                                                                                                      Williams

Het concert vindt plaats in het sfeervolle ‘Witte Kerkje’ De Terp in Alkmaar Oudorp, Kerklaan 4 (postcode 1829). Dit kerkje is een Rijksmonument!

Het concert begint op 25 maart om 15.30 uur en duurt een uur, zonder pauze.

Toegang: 10 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen gratis.

Alkmaar Vocaal brengt liefde(sverdriet)

Op 18 november brengen wij het programma: ‘Liefde en liefdesverdriet’ ten gehore. Er worden twintig liederen gezongen, onder anderen van Palestrina, Lassus, Dowland, Purcell, Mendelssohn, Röntgen, Debussy, Sibelius en Elgar

.    “My love dwelt in a Northern Land”

Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde kerk in het centrum van Alkmaar, Koningsweg 12, op zaterdagmiddag 18 november. Het duurt een klein uur, uiteraard zonder pauze, en begint om 15.30 uur.

Na afloop is er in de kerk een gezellige nazit. Entree: 10 euro, inclusief drankje na afloop, kinderen gratis entree.

Voor ons volgende project, een Passieconcert , eind maart 2018, worden tenoren gevraagd.  Er worden o.a. werken gezongen van De Victoria, Gesualdo, Casals en Rheinberger. Deelname is op projectbasis. Begin repetities vanaf 1 december.

Aanmelden kan via ons e-mailadres: alkmaarvocaal@gmail.com.

 

 

Requiem van Tomás Luis de Victoria

Het Requiem van Tomás Luis de Victoria wordt uitgevoerd door Alkmaar Vocaal.

Op 11 april 2017 in de Oud-Katholieke Kerk, Nassaulaan 43 te Alkmaar en op

13 mei 2017 in de Keyseerkerk in Middenbeemster, aanvangstijd 15.30 uur.

Naast het Requiem worden er drie motetten gezongen van Maurice Duruflé.

Ubi Caritas, Tantum Ergo en Tota Pulchra est.

Gedirigeerd door onze vaste dirigent: Bas Halsema.

Muzikale intermezzi worden gespeeld door de Haarlemse luitist Willem Mook. Willem speelt op een 8 – korige Renaissance luit, die is gebouwd door Carel Huiskamp uit