Najaarsconcert

Een gezamenlijk optreden van Vocaal Ensemble Niedorp o.l.v. Arie Groen en Alkmaar Vocaal o.l.v. Bas Halsema.

Er worden o.a . liederen gezongen  van : W. Byrd, E. Elgar, O. Gibbons, Jacques Arcadelt, F. Mendelssohn, J. des Prez.

Elk koor verzorgt apart een serie liederen en dit wordt afgewisseld met een gezamenlijke vertolking van:

Die Nachtigall  en  Herr, nun lässest deine Diener van F. Mendelssohn  en Margot labourez les vignes van  Jacque Arcadelt.

Zondag 5 oktober om 15.00 uur

Doopsgezinde Kerk te Nieuwe Niedorp, Dorpsstraat 149

entree € 10,-  (incl. koffie / thee)

 

El Grillo

El Grillo

El grillo è buon cantore                                                             De krekel is een goede zanger
che tiene longo verso.                                                                die lange verzen heeft
Dale beve grillo canta.                                                               Maar hij doet niet zoals andere vogels
Ma non fa come gli altri uccelli,                                             die als ze ergens een beetje
come li han cantato un poco                                                    hebben gezongen
van` de fatto in altro loco,                                                        naar een andere plaats gaan
sempre el grillo sta pur saldo                                                  Altijd blijft de krekel.
Quando la maggior è [l`] caldo                                               Als de meimaand warm is
alhor canta sol per amore.                                                        zingt hij alleen uit liefde.

 

The Silver Swan

swan5

The silver swan who. Living, had no note,
When death approach’d, Unlock’d her silent, silent throat:
Leaning her breast against the reedy shore,
Thus sang her first and last, And sang no more.
Farewell, all joys,O death, come close mine eyes;
More geese than swans now live, More fools than wise.

De zilveren zwaan, die toen zij leefde geen noot voortbracht,
ontsloot, toen de dood naderde, haar stille keel:
vleide haar borst tegen de rietbedekte oever,
en zo zong ze haar eerste en laatste, en zong niet meer.
Vaarwel, alle genoegens, Oh dood, kom mijn ogen sluiten;
Nu leven meer ganzen dan zwanen, Meer dwazen dan wijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *