Passieconcert in Alkmaar-Oudorp

Op zondagmiddag 25 maart, Palmzondag, brengt Alkmaar Vocaal een Passieconcert met muziek van onder anderen De Victoria, Gesualdo, Palestrina en Vaughan Williams. Te horen zijn hun composities op de bijbelse klaagzang ‘O vos omnes’, in de vertaling van Vondel: O gij allen die voorbij gaat, Wendt uw blik en ziet: Is er een lijden gelijk mijn lijden? Wendt uw blik, al gij volkeren, En ziet mijn lijden.

Daarnaast zal van Rheinberger het vijfdelige ‘Passionsgesang’ uitgevoerd worden.

  Rheinberger                Vaughan                                                                                                                                      Williams

Het concert vindt plaats in het sfeervolle ‘Witte Kerkje’ De Terp in Alkmaar Oudorp, Kerklaan 4 (postcode 1829). Dit kerkje is een Rijksmonument!

Het concert begint op 25 maart om 15.30 uur en duurt een uur, zonder pauze.

Toegang: 10 euro inclusief drankje na afloop. Kinderen gratis.

Alkmaar Vocaal brengt liefde(sverdriet)

Op 18 november brengen wij het programma: ‘Liefde en liefdesverdriet’ ten gehore. Er worden twintig liederen gezongen, onder anderen van Palestrina, Lassus, Dowland, Purcell, Mendelssohn, Röntgen, Debussy, Sibelius en Elgar

.    “My love dwelt in a Northern Land”

Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde kerk in het centrum van Alkmaar, Koningsweg 12, op zaterdagmiddag 18 november. Het duurt een klein uur, uiteraard zonder pauze, en begint om 15.30 uur.

Na afloop is er in de kerk een gezellige nazit. Entree: 10 euro, inclusief drankje na afloop, kinderen gratis entree.

Voor ons volgende project, een Passieconcert , eind maart 2018, worden tenoren gevraagd.  Er worden o.a. werken gezongen van De Victoria, Gesualdo, Casals en Rheinberger. Deelname is op projectbasis. Begin repetities vanaf 1 december.

Aanmelden kan via ons e-mailadres: alkmaarvocaal@gmail.com.

 

 

Requiem van Tomás Luis de Victoria

Het Requiem van Tomás Luis de Victoria wordt uitgevoerd door Alkmaar Vocaal.

Op 11 april 2017 in de Oud-Katholieke Kerk, Nassaulaan 43 te Alkmaar en op

13 mei 2017 in de Keyseerkerk in Middenbeemster, aanvangstijd 15.30 uur.

Naast het Requiem worden er drie motetten gezongen van Maurice Duruflé.

Ubi Caritas, Tantum Ergo en Tota Pulchra est.

Gedirigeerd door onze vaste dirigent: Bas Halsema.

Muzikale intermezzi worden gespeeld door de Haarlemse luitist Willem Mook. Willem speelt op een 8 – korige Renaissance luit, die is gebouwd door Carel Huiskamp uit

 

 

 

 

 

 

Requiem van Tomás Luis de Victoria

In het voorjaar van 2017 zullen wij twee uitvoeringen geven  van het tiendelige Requiem van de beroemde Spaanse Renaissance-componist Tomás Luis de Victoria uit 1605.

De uitvoeringsdata zijn: dinsdagavond 11 april 2017 in Alkmaar in de Oud Katholieke Kerk en zaterdagmiddag 13 mei 2017 in Middenbeemster in de Keyserkerk.

Voor dit project is er nog plaats voor enkele tenoren.

Omdat er een dubbele tenorpartij is, is er voor  dit project plaats voor twee extra tenoren, in aanvulling op de huidige vier tenoren. Van zangers wordt verwacht dat zij noten kunnen lezen of zelfstandig hun partij kunnen instuderen (bijvoorbeeld met midi-files).

U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres: alkmaarvocaal@gmail.com.

Telefonisch reageren op: 072 533 4770

Repetities vinden plaats elke dinsdag van 20.00 – 22.00 uur in de Oud Katholieke Kerk aan de Nassaulaan  43 in Alkmaar

 

de-victoria2